Banner škola

Obnovení stravování

Od pondělí 8. 3. obnovujeme výdej obědů. Zájemci se přihlašují na stránkách školní jídelny. Přihlášeno zatím 70 strávníků.

Výdej bude od 12.00 do 13.30 do jednorázových nádob, vezměte si tašku. 

 

Václav Havelka

Provoz školy od 1. března

Od pondělí 1. 3. přecházejí všechny třídy školy na distanční výuku dle rozvrhu online vyučování. Rozvrhy 3. - 9. tříd jsou víceméně identické s obdobím před jarními prázdninami, u 1. - 2. tříd naváží třídní učitelky kontakt a výuku v pondělí 1. března. 

Základní provoz školy (vrátnice, ředitelna) bude denně od 8 do 12 hodin k osobnímu řešení či pomoci žákům nebo rodičům (telefonicky lze domluvit i jinak).

Děkuji za trpělivost a pochopení, jistě bude už brzy lépe.

 

Václav Havelka 

Dobrodružství se zvířaty

V průběhu třetího únorového týdne proběhly v ZŠ Chmelnice ve všech 1. a 2. třídách projektové dny environmentální výchovy Dobrodružství se zvířaty. Odrazovým můstkem projektu byly přednáškové vstupy známého cestovatele Adama Lelka z Centra dokumentární tvorby a vzdělávání. Vedle promítání proběhly i řízené rozhovory s cestovatelem o ohrožených druzích zvířat ,do nichž se děti velmi rády zapojovaly. Poznatky k tématu rozvinuly též připravené pracovní listy a později i výtvarná tvorba a výstavka k tématu.

 

Stránky