Informace ŠD

Zaměstnanci školní družiny

Vedoucí vychovatelka -  Marie Trnková - manatrn@zschmelnice.cz

    
Vychovatelé

I.A -Romana Balašová - romana.balasova@zschmelnice.cz

I.B - Michaela Wanke - michaela.wanke@zschmelnice.cz

I.C - Kamila Pavlová - kamila.pavlova@zschmelnice.cz

II.A - Zuzana Trnková - zuzana.trnkova@zschmelnice.cz

II.B - Eliška Wankeoová - eliska.wankeova@zschmelnice.cz

II.C - Eva Pudlovská - evapudlovska@zschmelnice.cz

III.A - Marie Trnková - manatrn@zschmelnice.cz

III.B - Teraza Čunátová - tereza.cunatova@zschmelnice.cz

III.C - Petra Svobodová - petra.svobodova@zschmelnice.cz

IV.A - Lucie Klímová - lucie.klimova@zschmelnice.cz

IV.B - Tereza Jindrová - tereza.jindrova@zschmelnice.cz

IV.C - Jitka Hodková - jitka.hodkova@zschmelnice.cz

 

Provozní doba

Ranní družina           6:30   -     7:40 hod.
Odpolední družina  11:40  -    17:30 hod.

 

Činnost školní družiny

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

Odpočinkové činnosti - poslech pohádek, četba, besedy, stolní a společenské hry
Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil – hry na hřišti, soutěže,….
Zájmové činnosti - rozvíjí osobnost dítěte – seberealizace, činnost zaměřená na výtvarnou, pracovní, hudební, přírodovědnou, dopravní výchovu

Zabezpečujeme kroužky pod vedením lektorů DDM hl. m. Prahy Karlínské Spektrum, které probíhají na naší škole.

Akce školní družiny: kino Aero, Svatováclavská pouť, Sportovní den, Vánoční jarmark, Karneval, Opékání buřtů, Dětský den...

Poplatek za školní družinu:

Pololetně 1250,-Kč (2000,- Kč od 1.9.2024)

Číslo účtu:

Česká spořitelna - 2000793329/0800

(jako variabilní symbol používejte výhradně číslo, které jste obdrželi při nástupu Vašeho dítěte do I. třídy.)