Školská rada

Předseda Školské rady:

Bc. R. Andrlík

 

Členové Školské rady:

J. Štěpán

Mgr. P. Jaroš

PaedDr. A. Zelenková

Mgr. S. Hanna

Mgr. M. Rohanová