Nabídka pronájmů nebytových prostor

Malá tělocvična - 400,-Kč

Velká tělocvična - 450,-Kč

Třída - 200,-Kč (dle vybavení)

Hřiště - 350,-Kč

Keramika - 400,-Kč

Ceny platné od 1.9.2022

Pronájem lze domluvit u paní hospodářky na telefonním čísle: 284 820 233