Přehled výuky jazyků

 

 

Angličtina  (k dosažení úrovně A2)

ročník

počet hodin

1.

2

2.

2

3.

3

4.

3

5.

3

6.

4

7.

4

8.

4

9.

4

 

 

 Němčina a španělština  (k dosažení úrovně A1)

ročník

počet hodin

7.

2

8.

2*

9.

2**

*Španělština v 8. ročníku od 1.9.2024.

**Španělština v 9. ročníku od 1.9.2025.

Podle platné legislativy se třída dělí při 25 a více žácích.

Jsou realizovány výjezdy do Anglie a Německa.