Přehled výuky jazyků

 

 

Angličtina  (k dosažení úrovně A2)

ročník

počet hodin

poznámka

1.

2

 

2.

2

 

3.

3

 

4.

3

 

5.

3

 

6.

4

Od šk.roku 2019/20

7.

4

Od šk.roku 2020/21

8.

4

1 hod. s rodilým mluvčím

9.

4

1 hod. s rodilým mluvčím

 

Podle platné legislativy se třída dělí při 25 a více žácích.

V 8. ročníku se koná pravidelně jazykový a poznávací zájezd do Londýna s ubytováním v rodinách.

 

Němčina   (k dosažení úrovně A1)

ročník

počet hodin

7.

2

8.

2

9.

2

 

Podle platné legislativy se třída dělí při 25 a více žácích.

V 7. ročníku se koná zájezd do Weidenu 

V 9. ročníku se koná zájezd do SRN či Rakouska dle nabídky