Banner škola

Uzavření školy

Vážení rodiče,

Na základě vyhodnocení epidemiologické situace vyhlásila Hygienická stanice HMP uzavření ZŠ Chmelnice (více jak třetina žáků v karanténě, 44 nemocných žáků a 13 vyřazených pedagogů). Uzávěra počíná středou 15.9. a končí  24. 9. včetně. Může dojít i k posunu o několik dní, pokud se ještě PCR testem prokáže přítomnost pozitivního žáka 13. nebo 14. 9. ve školním kolektivu. Tyto posuny o dny, by však zasáhly do víkendu a následujícího ředitelského volna 27.9.  a státního svátku 28.9.

Aktuální situace k pondělí 13.9.

Karanténní opatření vyhlásila Hygienická stanice HMP pro třídy 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 4.B, 8.B, 9.A. Pro každou třídu je vydáno HS rozhodnutí s informacemi, daty a kontaktem na ing. Kubátovou, která má za HS situaci naší školy v referátu. Dnes ráno v antigenním testování bylo 7 záchytů, čekáme na výsledky PCR testů. S ohledem na víkend však pozitivní výsledek nemusí nutně znamenat automatickou karanténu pro třídu. Karanténu vždy posuzuje HS nikoli škola, ta jen naplňuje a organizuje nařízená opatření.

Stránky