Banner škola

Vodák

Ve čtvrtek a pátek (23.5. - 24.5.) jsme všechny devítky byly na vodáckém kurzu sjíždět řeku Sázavu. Naše poslední společná školní akce se vydařila – přes stavění stanů, koupání v řece až po večerní táborák s opékáním buřtů a hraním na kytaru. Budeme na to vzpomínat celý život!

Děkujeme za zážitky všem učitelům a loučíme se vodáckým ahoooooj.

 9. A, B, C

FOTOGALERIE

Soutěž - Kraje pro bezpečný internet

Jako již tradičně se i v tomto školním roce v rámci výuky Informatiky žáci naší školy zúčastnili soutěžního kvízu "Kraje pro bezpečný internet". Ze všech zapojených škol v Praze jsme se v počtu správně vyplněních kvízů umístili na 2. místě. Získali jsme odměnu ve výši 15 000,-Kč na nákup technického vybavení pro školu. Proběhlo také losování ze všech správných odpovědí a dvě dívky z I. stupně vyhráli věcnou cenu.

Těšíme se příští rok na další soutěžní kolo. 

kpbi

Den s IZS

V úterý 21.5. proběhl na naší škole projektový den s IZS.

Žáci se během celého dopoledne střídali na stanovištích, kde se seznámili s prací policie, hasičů a záchranářů. Na školním hřišti  pak viděli výcvik policejních psů a mohli si zkusit na kole jízdu zručnosti pod dohledem Městské policie. Akce, která se konala pod záštitou MČ Praha 3, byla velice pěkná, žáci i učitelé zažili mnoho zajímavých okamžiků a dozvěděli se také něco nového o práci složek integrovaného záchranného systému.

FOTOGALERIE

Ohákni se

V úterý 26. března 2024 se na naší škole uskutečnila akce pod názvem OHÁKNI SE! Školní parlament zároveň zvolil vítěze, který obdržel sladkou odměnu. Bronzová pozice patří třídě 8. C, druhou příčku si vysloužili žáci z 9. B. První místo si přivlastnili studenti 5. A. Děkujeme všem za hojnou účast a originální nápady na fotografie.

FOTOGALERIE

Stránky