Banner škola

Testování 6.9.

V pondělí 6.9.se při testování vyskytlo 14 pozitivních záchytů ve 4 třídách 1.stupně. Prosíme rodiče, aby dál pomáhali škole dodržovat protiepidemiologická opatření a věnovali v této souvislosti zvýšenou pozornost únavě, nachlazení, nevolnosti a dalším možným příznakům u dětí. Současné pozitivní děti jsou však zatím naštěstí s minimálními obtížemi. S hygienickou službou spolupracujeme.

 

Vaclav Havelka 

Informace školy k zahájení školního roku

Vážení rodiče,

Všichni pevně doufáme, že nadcházející 58. školní rok ZŠ Chmelnice bude opět běžným školním rokem. Testování proběhne antigenním testem video návod- https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

(viz pokyny MŠMT 1.9. -2.-9. třídy, 2.9.- 1. třídy a dále dle instrukcí MŠMT).

Výjimky s testování a další pokyny (roušky) jsou popsány v Informacích z MŠMT.

Stránky