Banner škola

Soutěž ekotýmu Energie

Deváťáci se poprali s náročným úkolem - zamyslet se a napsat úvahu na téma "Čím by naše škola topila, kdybychom neměli zemní plyn."

Sešla se celá řada návrhů a nápadů od těch praktických až po hypotetické. Členky ekotýmu ze šestého ročníku pak vybraly a ocenily tři nejzajímavější práce. Ekotým Energie děkuje všem, kteří se na soutěži podíleli!  

 

Komise vybírá nejlepší práce

Komise

Vítězné práce:

Sportovní kurz 8. ročníků (6. - 8.6.2022)

Ve dnech 6. - 8.6.2022 se natěšené osmé ročníky vydaly na sportovní kurz do Lhotky u Mělníka.

Po ubytování v krásném prostředí táborové základny jsme se snažili být aktivní tak, abychom si odvezli spoustu hezkých zážitků. Protože nám první den přálo slunečné počasí, vydali na návštěvu do místního skalního bytu, poté jsme hledali zlatá naleziště při hře na indiány a zlatokopy. Večer jsme zakončili opékáním buříků.

Stránky