Banner škola

Mokřady - ekoprojekt

V rámci Dne Země jsme si s dětmi z 1. třídy uspořádali projekt Mokřady. Nejprve následoval brainstorming a děti jmenovaly vše co je napadne, když se řekne voda. Potom si různé druhy vody (řeka, potok, kapka, louže,...) zkoušely kreslit na tabulku. Pak už následovala debata přímo o mokřadech. Společně jsme si pustili doporučené video a během něj jsme si vysvětlovali, co vlastně mokřady znamenají a proč jsou tak důležité v přírodě. Následně jsme si ukázali ilustrační obrázek mokřadů a děti ve dvojicích dostaly část omalovánky, kterou vybarvily a slepily dohromady.

Vyhodnocení ankety

1. Máte dostatek informací o průběhu vzdělávání Vašeho dítěte?

a) ano 305

b) spíše ano 122

c) spíše ne 9

d) ne 1

e) jiné 1

 

2. Materiální vybavení školy hodnotíte jako:

a) velmi dobré 269

b) spíše dobré 174

c) spíše špatné 4

d) špatné 0

 

3. Jak jste spokojeni s kvalitou výuky ve škole?

a) spokojeni 392

b) spokojeni s výhradami 51

c) nespokojeni 0

 

4. Nabídka mimoškolní výchovy ŠD, kroužky…:

Národní banka

Dne 31. 3. jsme se se třídou vydali na exkurzi do národní banky. Před vstupem do banky jsme si prošli pasáž, kde byla vystavená umělecká díla. Poté jsme již zamířili do banky. Při vstupu do budovy nás čekala rutinní prohlídka, zda u sebe nemáme něco nebezpečného. Chvíli jsme čekali v krásné velké hlavní hale. Pak se nás ujal pan průvodce. S ním a s další školou jsme šli o patro níže. Nejdříve nás průvodce usadil do promítací místnosti a pustil na plátno krátký film. Ten se zabýval historií banky.

Stránky