Banner škola

Obvodní filmová soutěž ANTIFETFEST 2017

Ve středu 26. dubna se konalo v kině Aero vyhlášení obvodní filmové soutěže ANTIFETFEST. Naši školu velmi dobře reprezentovaly 2 soutěžní snímky. Tvůrkyně z 9. B. Veronika Hamplová, Veronika Polášková, Zuzana Cecavová a Eliška Hellerová s filmem Máš předsudky? získaly 3. místo a autorky z 6.B Viktoria Kolarevičová, Veronika Blažková, Sára Bláhová, Magdaléna Skálová a Eliška Chadimová s filmem Kam až to může zajít vybojovaly 2.

Den Země na Havlíčkově náměstí, 5. A + 5. C

Městská část Praha 3 spolu s Českým svazem zahrádkářů pořádala ve čvrtek 27. 4. akci Den Země - Cesta zahradou, na které naše Ekoškola samozřejmě nemohla chybět. Mladý zahrádkář a studenti Střední odborné stavební a zahradnické si pro nás, účastníky, nachystali přednášky, kvízy a soutěže jako například smyslové vnímaní plodů a semen, poznávání druhů ptáků podle jejich zpěvu nebo rozlišování stromů a keřů podle větviček a listů. Co nás hodně bavilo, byly minidílny, při kterých jsme byli poučeni, jak správně postupovat při výsadbě rostlin.

Nový obyvatel školní zahrady

Družina 3. B udělala dobrý skutek, díky němuž navíc svou troškou přispěla ke zvýšení kyslíku v ovzduší: ve školním „háječku“ děti zasadily krásně rostlý – přímo vánoční – smrček, jehož původní stanoviště je ohroženo stavební technikou. Paní vychovatelka stromek vykopala, zabezpečila a převezla, pan školník posléze krumpáčem vykopal jámu, děti pak společnými silami stromeček zasadily (a nadšeně hlásily, že budou vytrvale pečovat o jeho zalévání…). Všichni jsme našemu novému zelenému kamarádovi upřímně popřáli, ať se mu mezi námi dospělými, dětmi, ptáčky, zajíci i veverkami líbí!

Pražské poetické setkání 2017 - obvodní kolo v Atriu Žižkov

8. března proběhlo obvodní kolo pro Prahu 3 v recitační soutěži Pražské poetické setkání. Naši školu reprezentovali báječní recitátoři Majdalenka Macháčková z 1. B, Anička Klumparová s Vojtou Procházkou ze 2. B a ze 4. B pak Lukáš Veeser a Anežka Balcárková. Třebaže se jim nepodařilo postoupit do krajského kola, svůj úkol splnili skvěle ... ve velké konkurenci předvedli obdivuhodný výkon a získali cenné zkušenosti do dalších ročníků. Děkujeme.

FOTOGALERIE

Stránky