2.B

Poslední zpráva 27.6.-30.6.

MILÍ RODIČE

TAKÉ MÁTE POCIT, JAKO BY SE DNY STÁLE ZKRACOVALY, ČAS ZRYCHLOVAL?  ŠKOLNÍ ROK UTEKL JAKO VODA. CHTĚLA BYCH VÁM VŠEM PODĚKOVAT ZA VAŠI PODPORU, LOUČÍM SE S VÁMI JAKO TŘÍDNÍ UČITELKA 2.B  A PŘEJI VÁM NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY NA VAŠICH PRÁZDNINOVÝCH CESTÁCH.

HURÁÁÁ!!!!………. PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ

28.6., 29.6

- odevzdání učebnic

- úklid třídy

Děti si mohou přinést společenské hry

30.6.

- 8.00-8.30 – rozdávání vysvědčení ve třídě, pak půjdeme na hřiště, kde bude slavnostní zakončení školního roku

20.6.-24.6.

Milí rodiče,

máme tu předposlední týden 2. třídy.

 A co nás pěkného čeká.

Opakování formou her.

 

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit 2

 • Hra s češtinou (hra, při které se děti pobaví a zároveň si zopakuji, co už se naučili)
 • Str. 47, 48, 49 (souhrnné opakování)

 

Písanka 2 - str. 34, 35, 36

 

MATEMATIKA

13.6.-17.6.

Milí rodiče,

chválím děti za statečnost na škole v přírodě. Děti byly rozděleny do skupin (týmů). Úkolem bylo zachránit posledního lesního skřítka z rodu Pinusů, kterého unesl Černý jestřáb do svého hnízda na černé skále. Cestou k záchraně děti plnily různé úkoly. Odpoledne chodily na vycházky do okolí, po cestě hrály různé hry. Večer se sice některým dětem trochu stýskalo, ale jak jsem řekla na začátku, děti byly statečné, překonaly obtíže a všechno dobře dopadlo. Společně zachránily skřítka a školu v přírodě si pěkně užily.

23.5.-27.5.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit 2

 • Hra s češtinou (hra, při které se děti pobaví a zároveň si zopakuji, co už se naučili)
 • Didaktické hry na podstatná jména, slovesa, předložky
 • Str. 36 – seznámení s ostatními slovními druhy (žáci pracují s pomocí vyučujícího, návodu)
 • Str. 37, 38 – Slovní druhy-opakování
 • Pracovní listy

Písanka 2 - str. 28, 29

 

9.5.-13.5.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit 2

 • Str. 32 – Podstatná jména jsou názvy osob (pekař), zvířat (slon) a věcí (míč). Ukazujeme si na ně ten, ta, to
 • Str. 33 – Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje (sedí, utíkají, čteme)
 • Pracovní listy
 • Didaktické hry

Písanka 2 - str. 17, 26

 

MATEMATIKA  

Stránky