EKOakce

Soutěž ekotýmu Energie

Deváťáci se poprali s náročným úkolem - zamyslet se a napsat úvahu na téma "Čím by naše škola topila, kdybychom neměli zemní plyn."

Sešla se celá řada návrhů a nápadů od těch praktických až po hypotetické. Členky ekotýmu ze šestého ročníku pak vybraly a ocenily tři nejzajímavější práce. Ekotým Energie děkuje všem, kteří se na soutěži podíleli!  

 

Komise vybírá nejlepší práce

Komise

Vítězné práce:

Den Země

22.4. Oslavila naše Země svátek. Děti z 1.tříd , 2.A a 3.C navštívili při této příležitosti Ulitu a moc jsme si to všichni užili. Vyzkoušeli jsme si pozdrav Slunci, sázeli jsme kytičky, třídili odpadky, poznávali vodu, tvořili jsme ekozápichy do květináčů a nakonec jsme si upekli na ohni jablíčka se spoustou dobrot. Moc nás to bavilo a Milá Ulito, děkujeme.

 

FOTOGALERIE

EKOTÝM ODPADY INFORMUJE

Opět je naše škola o krok blíže k efektivnějšímu třídění odpadů. Ke stávajícím nádobám na tříděný odpad, které se nacházejí v přízemí i na každém patře školy, přibyly kontejnery na nápojové kartony, známé také pod názvem tetrapak. Prázdné obaly od mléčných svačinek či ovocných džusů najdou své místo v nových kontejnerech. Žáci, kteří pracují v ekotýmu Odpady, jsou připraveni nadále propagovat třídění odpadů včetně třídění tetrapaku.

Stránky