Výdej obědů pro děti v karanténě

Výdej obědů pro děti v karanténě bude od 11.15 do 12. hod. (pro oběd si samozřejmě nemůže přijít osoba zahrnutá do karantény).

Žáci 2. stupně na online vyučování si mohou pro oběd přijít po skončeném online vyučování maximálně do 14.hod.