Pozdrav pro 1.A od pana prezidenta

Děti z 1. A poslaly obrázky panu prezidentovi, který jim zaslal poděkování.