Obnovení provozu

ve středu 29.9. obnovujeme plný prezenční provoz školy, školní jídelny i školní družiny. (Zájmové aktivity organizované v naší budově jinými pořadateli (jazyky, kroužky), se řídí jejich pokyny. Z rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy bude v začátku výuky provedeno u dětí a zaměstnanců preventivní antigenní testování. Testování se netýká žáků a zaměstnanců:

- kteří prodělali onemocnění Covid 19 v uplynulých 180 dnech,

- kteří  jsou nejméně 14 dnů po 2. dávce očkování

- kteří podstoupili před 29.9. maximálně 7  dní, RT-PCR test s negativním výsledkem

- kteří podstoupili před 24 hodinami (29.9.) rychlý antigenní test na odběrovém místě s negativním výsledkem

 

Uvedené výjimky, prosíme doložit, pokud toto již nebylo doloženo při prvním zářijovém testování (první dva případy- očkování a prodělání nemoci)

V prvních třídách mohou s testováním žáků, pomoci rodiče (od 7.45). Třídy 2.-9. ročníku se testují v 8 hodin ve svých třídách, a následuje vyučování.

Podrobení se testování není podmínkou k přítomnosti na prezenční výuce.

Testování po obnovení provozu však není znakem represe, ale snahou  minimalizovat případné šíření viru a ochránit všechny žáky i učitele před situací, která nastala v začátku měsíce. Potvrzení o negativním výsledku testu si je možno vyžádat u třídních učitelů.

 

Děkuji za pochopení a omlouvám se za vzniklé komplikace.

 

Václav Havelka